Een net van katholieke, christene broeders en vrienden die op vrijwillige basis werken in verschillende landen om de ware betekenis van Kerstmis te recupereren. Wij behoren tot verschillende spirituele stromingen en dat verrijkt onze vorm van deze campagne met internationaal karakter die dit jaar al zes jaar aan de gang is.

Miljoenen mensen ter wereld ervaren dagelijks de hervormende kracht van Jezus. Hij verandert ons leven! Hij is mens geworden en gestorven op het kruis om ons te redden. Hij, God zelve! Daarom willen wij de geest van Kerstmis naar de straat brengen, naar het publieke leven, naar heel de wereld.

Vanuit onze dagelijkse werkplaats leggen we kontakten met personen die we kennen door persoonlijk contact of door uitnodiging, geschreven of elektronisch, en we vertellen hen over deze internationale campagne. We bieden hen enkele ideeën aan hoe ze zich kunnen aansluiten vanuit hun familie, studie- of werkplaats.

Hoe? Door Kerstmis-scenes op te stellen in ramen, voortuinen, patio’s, inkomsthallen van gebouwen, marktpleinen, parken, kerkportalen, toegang tot fabrieken of industriegebouwen, colleges, universiteiten, kindertuinen, clubs, private wijken, enz...

Door kleine recitals van kerstliederen te organiseren in de buurt, wijken, gebouwen, of op openbare plaatsen, pleinen, parken en hoeken waar veel mensen voorbij komen. In colleges, universiteiten, kapellen en kerken. Ook in bus-, metro-, treinstations, vlieghavens of aanleghavens.

De campagne loopt 365 dagen van het jaar, is steeds actief. We beginnen onze vrienden te motiveren vanaf 18 oktober. De week voor de eerste zondag van de Advent zouden we al moeten beschikken over een database met personen die dagelijks korte bezinningen zullen ontvangen die ons op de beste manier kunnen voorbereiden op de komst van het Kind Gods.

Veel mensen kunnen deze bezinningen delen in hun leefgroepen, met werkmakkers, enz... De laatste jaren hebben ook enkele katholieke radio´s meegedaan. 

  • Onze campagne te verbreiden ook in andere talen (daarvoor hebben we bereidwillige personen nodig die ons helpen bij de vertalingen)
     

  • Te kunnen rekenen op een netwerk van medewerkers die het contactpunt willen zijn bij de verschillende talen.
     

  • Te kunnen rekenen op religieuzen en leken die bidden voor ons die hiervoor hard werken gedurende de laatste maanden van het jaar wanneer iedereen erg onder stress staat.
     

  • Informatie in te winnen van wie zich geďdentificeerd voelt met onze missie en die ook solidaire acties voert ten behoeve van diegenen die verlaten zijn of in arme omstandigheden leven.

http://www.navidadalacalle.org

 2009: http://www.navidadalacalle.org/index2009.htm

2008: http://www.navidadalacalle.org/index_2008.htm

2007: http://www.navidadalacalle.org/principal2007.htm

2006: http://www.navidadalacalle.org/principal.htm

Bekijk interview gemaakt door Zenit:

http://www.zenit.org/article-29411?l=spanish

 

 

Enrique Soros
Verantoordelijke verspreiding in:
USA and Europe
e@schoenstatt.biz
T
eléfonos: 301-530-1200, 301-530-8027
WASHINGTON, DC - USA

 

Mario
Jorquera Guzmán

Verantwoordelijke Verspreiding in
Latijns America
Salamanca – Chile

jorqueramario@gmail.com